Jätkusuutliku tarbimise teabe ja toodete eluea toetuskeskkonna koostalitusvõime rakendusuuring

(Kestvus)kaupade müügijärgse elutsükli toetuskeskkond loob kaubabrändidele suunatud mikroteenustega digitaalse platvormi mis võimaldab tarbijatele mugavat asjade elutsükli haldust kooskõlas Euroopa roheleppe visioonide ja regulatsioonidega. Proof-of-concept tasemel saab demonstreerida kestvuskauba elutsükli tuge ja pikendamist tänu paremale infole ja poolautomaatsele kasutajaliidesele.

Süsteemi koostalitusvõime lahendus nõuab minimaalseid kaubabrändide poolseid muudatusi nende andmesüsteemides.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Toetuse summa €391 200